Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:pravidla [2016/10/04 08:34]
kucerova
student:vkp:pravidla [2020/04/17 15:40]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2015_07_pro-upravy-zverejnovani-a-ukladani-vs-praci|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​vysokoškolských kvalprací]].  ​+Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|Pokynem děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání ​závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020)]].  ​
 \\ \\
 \\ \\
student/vkp/pravidla.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 12:51 autor: jan0008