Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:pravidla [2016/10/04 08:34]
kucerova
student:vkp:pravidla [2017/03/14 11:19]
kucerova
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd_2015_07_pro-upravy-zverejnovani-a-ukladani-vs-praci|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]].  ​+Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​PD-2015-07|Pokynem děkana č. 7/2015 pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských kval. prací]].  ​
 \\ \\
 \\ \\
student/vkp/pravidla.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:03 autor: jan0008