Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:pravidla [2014/09/02 12:39]
gongol
student:vkp:pravidla [2020/04/17 15:40]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana|Pokynem děkana č. 8/2013, pro úpravy, zveřejňování a ukládání vysokoškolských ​kval. prací]] ​.  ​ +Formální pravidla pro psaní BP/DP, tj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|Pokynem děkana č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání ​závěrečných prací (zveřejněno 30.03.2020)]]. ​  
- +\\ 
-<WRAP tip 100%> +\\ 
-V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. +**Šablona pro psaní ​vysokoškolských ​kvalifikačních ​prací ​je ke stažení na Intranetu fakulty** nebo  [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​sablona-pro-psani-vysokoskolskych-kvalifikacnich-praci|ZDE]] 
-</WRAP>+\\ 
 +\\ 
 +<wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. 
 +</wrap>
    
student/vkp/pravidla.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 12:51 autor: jan0008