Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:pravidla

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:pravidla [2014/06/13 09:06]
kucerova vytvořeno
student:vkp:pravidla [2020/05/20 12:51]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>**Formální pravidla pro psaní BPDP** </​WRAP>​+<WRAP safety>====== ​Formální pravidla pro psaní BP/DP ====== 
 + </​WRAP>​
  
  
-Formální pravidla pro psaní BP, DP: <wrap em>formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání</​wrap>​, atd. jsou upravena ​**[[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana|Pokynem děkana- Pro úpravy, zveřejňování a ukládání ​vysokoškolských kval. prací]] ​**.   +Formální pravidla pro psaní BP/DPtj. formát, rozsah, typ a velikost písma, strukturování kapitol, způsob tisku a vazby, odevzdání,​ atd. jsou upravena ​ [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​68502ca7-c7ee-440b-a3e0-b2ddcf1d52ec|Pokynem děkana ​č. 02/2020 Úpravy, zveřejňování a ukládání ​závěrečných ​prací ​(zveřejněno 30.03.2020)]].   
- +\\ 
-<WRAP right tip 60%> +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​f3b8a12a-34a6-4abf-9f06-54cd00305b7c|Šablona pro psaní vysokoškolských kvalifikačních prací]] 
-V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. +<wrap hi>V průběhu zimního semestru pořádají jednotlivé katedry semináře poskytující informace a rady, jak máte psát bakalářskou nebo diplomovou práci. 
-</WRAP>+</wrap>
    
student/vkp/pravidla.txt · Poslední úprava: 2020/05/20 12:51 autor: jan0008