Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2016/10/24 10:23]
kucerova
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:30] (aktuální)
jan0008
Řádek 6: Řádek 6:
  
 ===== Vyplnění údajů v IS/STAG ===== ===== Vyplnění údajů v IS/STAG =====
-Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[http://​uit.opf.slu.cz/dokuwiki/​_media/​stag:vkp:zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].+Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[https://​uit.opf.slu.cz/​_media/​stag/zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].
  
 ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě ===== ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
 **Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\ **Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\
-**Termín odevzdání** se řídí [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové ​práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ 
-V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​+V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/file/cul/67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
  
 ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ ===== ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ =====
Řádek 28: Řádek 28:
    
 ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta ===== ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
-Student odevzdá na příslušnou katedru v termínu ​stanoveném pro daný akademický rok také dvě vyhotovení posudků <wrap hi>​vedoucího ​ práce</​wrap>​ a oponenta. Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ​na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Intranetu SU OPF]].+Student odevzdá ​posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních ​na příslušnou katedru v termínu ​dle aktuálního Harmonogramu akademického roku. 
 + Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ​ve [[student:szz:form|Formulářích SZZ]]. 
 + 
 +===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   ​===== 
 + 
 +  - Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.) 
 +  - Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP
  
 <WRAP center info 100%> <WRAP center info 100%>
-Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentu ​[[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/statnice/podminky-realizace-szz|Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF]].+Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentech Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF pro [[http://www.slu.cz/file/cul/d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské ​studium]] a [[http://​www.slu.cz/​file/cul/bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] zveřejňováné pro každý kalendářní rok.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 43: Řádek 49:
 **Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.** **Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +
student/vkp/odevzdani.1477297420.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:23 autor: kucerova