Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2014/09/02 13:31]
gongol
student:vkp:odevzdani [2020/04/23 13:24] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Odevzdání BP/DP ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Odevzdání BP/DP a posudků====== 
 +</​WRAP>​
  
 Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​ Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​
  
-===== Vyplnění údajů v IS/​STAG ​===== +===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě  =====
-Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[http://​uit.opf.slu.cz/​dokuwiki/​_media/​stag:​vkp:​zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].+
  
-===== Odevzdání BP/DP v tištěné ​podobě ===== +Před odevzdáním ​tištěné ​verze student vloží do IS SU svou závěrečnou práci v jednom z uvedených formátů: ​*.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar\\  
-**Tištěná verze**BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce**Termín odevzdání** se řídí [[http://www.slu.cz/opf/cz/studenti/harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]].  +//OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf//​ (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat ​česká diakritika). 
 + 
 +Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu závěrečných prací. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU 
 +[[https://is.slu.cz/napoveda/student/​prace|https://​is.slu.cz/napoveda/student/​prace]].
  
-===== Odevzdání BP/DP v elektornické podobě ​ ===== 
-Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: // 
-OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. // 
  
 <WRAP todo 100%> <WRAP todo 100%>
 **Příklady:​**\\ **Příklady:​**\\
-OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf,  +OPF_B_2020_12345_Novak_Jan.pdf,\\  
-OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)+OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
 +**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\
 +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\
 +V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/​file/​cul/​67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
 +
  
 Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​ Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​
Řádek 23: Řádek 31:
 respektovat pokyny referentky katedry, **má se za to, že student práci neodevzdal**. respektovat pokyny referentky katedry, **má se za to, že student práci neodevzdal**.
    
 +===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
 +Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramu akademického roku]].
 + ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].
  
-  ​* <wrap em>​formulář</​wrap>​ [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]. ​+===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   ​=====
  
 +  - Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.)
 +  - Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP
  
 +<WRAP center info 100%>
 +Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentup [[https://​manualy.opf.slu.cz/​student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]].
 +</​WRAP>​
  
 +===== Odevzdání BP/DP ve slovenském jazyce ​  =====
  
- +Studijním jazykem v akreditovaných programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce. ​
  
 +Na základě ustanovení čl. 9 odst. 3 mezinárodní smlouvy č. 142/2001 Sb.m.s., mohou občané Slovenské republiky při plnění studijních povinností místo českého jazyka používat jazyk slovenský. ​
  
 +<WRAP tip 100%>
 +**Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.**
 +</​WRAP>​
  
  
-\\ \\ \\ \\ \\ \\  
  
- 
-===== Posudky vedoucího práce a oponenta ===== 
-  
-Oodevzdání v termínu stanoveném v dokumentu [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​podminky-realizace-szz|Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF]]. 
student/vkp/odevzdani.1409657495.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 13:31 (upraveno mimo DokuWiki)