Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Toto je starší verze dokumentu!


====== Odevzdání BP/DP ======

Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.

Vyplnění údajů v IS/STAG

Kdykoliv během zpracování VKP, nejpozději však týden před jejím odevzdáním musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle Návodu na zadávání VKP.

Odevzdání BP/DP v tištěné podobě

Tištěná verze: BP/DP se odevzdává ve dvou výtiscích svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce. Termín odevzdání se řídí Harmonogramem akademického roku.

Odevzdání BP/DP v elektornické podobě

Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika..

Příklady:
OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)

Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/DP, studenta o tom informuje a vyžádá si neprodleně jejich odstranění. V případě, že student nebude respektovat pokyny referentky katedry, má se za to, že student práci neodevzdal.Posudky vedoucího práce a oponenta

Oodevzdání v termínu stanoveném v dokumentu Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF.

student/vkp/odevzdani.1409657495.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/02 13:31 (upraveno mimo DokuWiki)