Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Toto je starší verze dokumentu!


====== Odevzdání BP, DP ======

Před odevzdáním závěrečné práce doplňte v IS STAG/Moje studium/Kvalifikační práce potřebné údaje dle Návodu na zadávání VKP.

Odevzádní BP, DP

v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku musí být odevzdáno:

  • písemná forma: ve dvou výtiscích svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí Vaší práce
  • elektronická forma: ve formátu pdf, na CD (elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí)

Vložení BP, DP do IS/STAG

Současně vložte svou závěrečnou práci do IS STAG ve formátu pdf ve tvaru:

OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (text nesmí být uzamčen heslem). V názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.

Příklady:
OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf, OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)Posudky vedoucího práce a oponenta

Oodevzdání v termínu stanoveném v dokumentu Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF.

student/vkp/odevzdani.1402645127.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/13 09:38 (upraveno mimo DokuWiki)