Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:30]
jan0008
student:vkp:odevzdani [2020/04/23 13:24]
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​ Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​
  
-===== Vyplnění údajů v IS/​STAG ​===== +===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě  =====
-Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[https://​uit.opf.slu.cz/​_media/​stag/​zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].+
  
-===== Odevzdání BP/DP v tištěné ​podobě ===== +Před odevzdáním ​tištěné ​verze student vloží do IS SU svou závěrečnou práci v jednom z uvedených formátů: ​*.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný)Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar: \\  
-**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž ​členem je vedoucí práce.\\ +//OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf// (poznjednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat ​česká diakritika)
-**Termín odevzdání** se řídí [[https://www.slu.cz/opf/cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizacepovolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné ​žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ + 
-V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://www.slu.cz/file/cul/67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/diplomové práce]]**+Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu závěrečných prací. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU 
 +[[https://is.slu.cz/napoveda/student/prace|https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace]].
  
-===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ ===== 
-Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: // 
-OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. // 
  
 <WRAP todo 100%> <WRAP todo 100%>
 **Příklady:​**\\ **Příklady:​**\\
-OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf,  +OPF_B_2020_12345_Novak_Jan.pdf,\\  
-OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)+OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
 +**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\
 +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\
 +V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/​file/​cul/​67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
 +
  
 Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​ Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​
Řádek 28: Řádek 32:
    
 ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta ===== ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
-Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku.+Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního ​[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramu akademického roku]].
  ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].  ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].
  
Řádek 37: Řádek 41:
  
 <WRAP center info 100%> <WRAP center info 100%>
-Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentech Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF pro [[http://www.slu.cz/file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské ​studium]] ​[[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] ​zveřejňováné pro každý kalendářní rok.+Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentup ​[[https://manualy.opf.slu.cz/student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2020/04/23 13:24 autor: jan0008