Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:30]
jan0008
student:vkp:odevzdani [2020/04/17 15:59]
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​ Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​
  
-===== Vyplnění údajů v IS/STAG ===== 
-Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[https://​uit.opf.slu.cz/​_media/​stag/​zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]]. 
  
 ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě ===== ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
Řádek 14: Řádek 12:
  
 ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ ===== ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ =====
-Současně s odevzdáním tištěné ​práce ​student vloží svou závěrečnou práci ​do IS/STAG ve formátu ​pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor ​.pdf musí mít následující tvar: // + 
-OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. //+Před odevzdáním tištěné ​verze student vloží ​do IS SU svou závěrečnou práci ​v jednom z uvedených formátů: *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar: OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika). 
 + 
 +Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu ZPBližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU 
 +[[https://is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace|https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace]]. 
  
 <WRAP todo 100%> <WRAP todo 100%>
 **Příklady:​**\\ **Příklady:​**\\
-OPF_B_07_Marketingovy_plan_hotelu_Novak_Jiri.pdf,  +OPF_B_2020_12345_Novak_Jan.pdf,\\  
-OPF_D_08_Prodejni_program_hotelu_Stach_Jan.pdf)+OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
Řádek 28: Řádek 30:
    
 ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta ===== ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
-Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku.+Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního ​[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramu akademického roku]].
  ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].  ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].
  
Řádek 37: Řádek 39:
  
 <WRAP center info 100%> <WRAP center info 100%>
-Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentech Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF pro [[http://www.slu.cz/file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské ​studium]] ​[[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] ​zveřejňováné pro každý kalendářní rok.+Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentup ​[[https://manualy.opf.slu.cz/student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2020/04/23 13:24 autor: jan0008