Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
student:vkp:odevzdani [2018/05/20 17:40]
mal0127
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:05]
jan0008
Řádek 10: Řádek 10:
 ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě ===== ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
 **Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\ **Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\
-**Termín odevzdání** se řídí [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ 
-V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​+V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/file/cul/67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
  
 ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ ===== ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ =====
Řádek 29: Řádek 29:
 ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta ===== ===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
 Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku. Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku.
- ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ​na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Intranetu SU OPF]].+ ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ​ve [[student:szz:form|Formulářích SZZ]].
  
 ===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   ===== ===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   =====
student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:30 autor: jan0008