Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2014/09/02 13:39]
gongol
student:vkp:odevzdani [2019/03/08 11:30]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Odevzdání BP/DP ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Odevzdání BP/DP a posudků====== 
 +</​WRAP>​
  
 Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​ Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​
  
 ===== Vyplnění údajů v IS/STAG ===== ===== Vyplnění údajů v IS/STAG =====
-Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[http://​uit.opf.slu.cz/dokuwiki/​_media/​stag:vkp:zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].+Kdykoliv během zpracování VKP, **nejpozději však týden před jejím odevzdáním** musí student vyplnit na portále IS/STAG „Formulář na doplnění údajů o kvalifikační práci“ dle [[https://​uit.opf.slu.cz/​_media/​stag/zadavani_bakalarskych_a_diplomovych_praci_do_is_stag.pdf|Návodu na zadávání VKP]].
  
 ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě ===== ===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
-**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.// +**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\ 
-**Termín odevzdání** se řídí [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.// +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové ​práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ 
-V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  [[https://intranet.slu.cz/int/opf/​studium/​studenti/statni-zaverecne-zkousky|**Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce**]]+V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  ​**[[https://www.slu.cz/file/cul/67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. 
  
-===== Odevzdání BP/DP v elektornické ​podobě ​ =====+===== Odevzdání BP/DP v elektronické ​podobě ​ =====
 Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: // Současně s odevzdáním tištěné práce student vloží svou závěrečnou práci do IS/STAG ve formátu pdf (text nesmí být uzamčen heslem). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí). Soubor .pdf musí mít následující tvar: //
 OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. // OPF_Prace_Rok_Zkraceny_nazev_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika.. //
Řádek 25: Řádek 27:
 respektovat pokyny referentky katedry, **má se za to, že student práci neodevzdal**. respektovat pokyny referentky katedry, **má se za to, že student práci neodevzdal**.
    
 +===== Odevzdání posudků vedoucího práce a oponenta =====
 +Student odevzdá posudky a údaje o oponentovi (vyplněné elektronicky,​ nikoliv ručně) vše ve dvou vyhotoveních na příslušnou katedru v termínu dle aktuálního Harmonogramu akademického roku.
 + ​Potřebné tiskopisy jsou studentům k dispozici ve [[student:​szz:​form|Formulářích SZZ]].
  
 +===== Minimální požadavky na externího oponenta BP/DP   =====
  
 +  - Úplné vysokoškolské vzdělání (Ing., Mgr.)
 +  - Minimální délka praxe 2 roky v oboru vázaném na téma BP/DP
  
- +<WRAP center info 100%> 
 +Bližší informace a termíny realizace SZZ jsou aktualizovány pro každý akademický rok v dokumentech Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF pro [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské studium]] a [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] zveřejňováné pro každý kalendářní rok. 
 +</​WRAP>​
  
 +===== Odevzdání BP/DP ve slovenském jazyce ​  =====
  
 +Studijním jazykem v akreditovaných programech je čeština a v tomto jazyce se tedy odevzdávají veškeré práce. ​
  
 +Na základě ustanovení čl. 9 odst. 3 mezinárodní smlouvy č. 142/2001 Sb.m.s., mohou občané Slovenské republiky při plnění studijních povinností místo českého jazyka používat jazyk slovenský. ​
 +
 +<WRAP tip 100%>
 +**Závěrečnou práci můžete vypracovat a odevzdat ve slovenštině bez předchozích žádostí a souhlasů.**
 +</​WRAP>​
  
-\\ \\ \\ \\ \\ \\  
  
  
-===== Posudky vedoucího práce a oponenta ===== 
-  
-Oodevzdání v termínu stanoveném v dokumentu [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​podminky-realizace-szz|Podmínky realizace státních závěrečných zkoušek SU OPF]]. 
student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 11:30 autor: jan0008