Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:vkp:odevzdani

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:vkp:odevzdani [2020/04/17 15:59]
jan0008
student:vkp:odevzdani [2020/04/23 13:24] (aktuální)
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
 Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​ Včasné a řádné odevzdání BP/DP je nutnou podmínkou nejen pro přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, ale také k možnosti plnit studijní povinnosti (zkoušky či zápočty) v předtermínu.  ​
- 
- 
-===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě ===== 
-**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\ 
-**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\ 
-V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/​file/​cul/​67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​ 
  
 ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ ===== ===== Odevzdání BP/DP v elektronické podobě ​ =====
  
-Před odevzdáním tištěné verze student vloží do IS SU svou závěrečnou práci v jednom z uvedených formátů: *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar: OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika).+Před odevzdáním tištěné verze student vloží do IS SU svou závěrečnou práci v jednom z uvedených formátů: *.pdf, *.doc, *.docx nebo *.odt (text nesmí být uzamčen heslem, zašifrován nebo jinak nečitelný). Elektronická forma musí být shodná s tištěnou verzí. Soubor musí mít následující tvar: \\  
 +//OPF_Typ prace_Rok_UCO_Prijmeni_Jmeno.pdf// (pozn. jednotlivé identifikační atributy musí být odděleny podtržítkem a v názvu souboru se nesmí vyskytovat česká diakritika).
  
-Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu ​ZP. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU+Současně musí student vyplnit potřebné údaje v IS SU v Archivu ​závěrečných prací. Bližší návod pro vyplnění lze nalézt v IS SU
 [[https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace|https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace]]. [[https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace|https://​is.slu.cz/​napoveda/​student/​prace]].
  
Řádek 24: Řádek 19:
 OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf OPF_D_2020_54321_Stach_Jiri.pdf
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +
 +
 +===== Odevzdání BP/DP v tištěné podobě =====
 +**Tištěná verze** BP/DP se odevzdává ve **dvou výtiscích** svázaných v tvrdých deskách referentce příslušné katedry, jejímž členem je vedoucí práce.\\
 +**Termín odevzdání** se řídí [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]]. Odevzdání bakalářské/​diplomové práce po stanoveném termínu může ve výjimečných případech (např. hospitalizace) povolit pouze děkan fakulty na základě řádně odůvodněné písemné žádosti studenta doložené příslušnými důkazy a souhlasného stanoviska vedoucího práce.\\
 +V termínu odevzdání BP/DP student odevzdává na příslušné katedře také  **[[https://​www.slu.cz/​file/​cul/​67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi bakalářské/​diplomové práce]]**. ​
 +
  
 Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​ Pokud referentka katedry kontrolou zjistí nedostatky nebo neúplné vyplnění údajů o BP/​DP, ​
student/vkp/odevzdani.txt · Poslední úprava: 2020/04/23 13:24 autor: jan0008