Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Toto je starší verze dokumentu!


====== Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ======

Přehled zdrojů k tématu

  • Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55;
  • Pokyn děkana č. 5/2013;
  • Podmínky realizace SZZ;
  • Studijní a zkušební řád SU (dále jen SZŘ) čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 15 a 17

Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána Pokynem děkana č. 5/2013 jednotná SZZ.

SZZ je ústní a skládá se z:

  • z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce
  • z otázky ze všeobecné části Ekonomie
  • z otázky ze studijního oboru

Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

student/szz.1408353705.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/18 11:21 (upraveno mimo DokuWiki)