Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz [2014/06/25 13:03]
kucerova
student:szz [2019/03/19 12:52] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<​WRAP ​danger>====== Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ======</​WRAP>​+<​WRAP ​safety> 
 +====== Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ====== 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána jednotná SZZ, která je ústní a skládá se z  
 +  * z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce 
 +  * z otázky ze všeobecné části Ekonomie  
 +  * z otázky ze studijního oboru   
  
 **Přehled zdrojů k tématu** **Přehled zdrojů k tématu**
  
-  * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55 +  * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55  
-  * Pokyn děkana č. 5/2013;  +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​ 
-  * Podmínky realizace SZZ +  * Podmínky realizace SZZ pro [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské studium]] a [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] zveřejňováné pro každý kalendářní rok  
-  * Studijní a zkušební řád SU (dále jen SZŘ) čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 15 a 17+  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]
  
  
-Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána Pokynem děkana č. 5/2013 jednotná SZZ.  
  
-**SZZ je ústní a skládá se z:** +<WRAP tip 100%>
- +
-  * z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce +
-  * z otázky ze všeobecné části Ekonomie  +
-  * z otázky ze studijního oboru    +
- +
-     +
-<​WRAP ​right tip 80%>+
 **Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.** **Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\+
 <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​ <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​
 +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ]]
   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]
   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]
   * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]   * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]]
   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]
-  * [[student:​szz:​klasifikace|Klasifikace ​SZZ]]+  * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení ​SZZ]]
   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]
-  * [[student:​szz:​obory|Souběžné studium]] 
   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]
   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]
 +  * [[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]
student/szz.1403694233.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/25 13:03 (upraveno mimo DokuWiki)