Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:szz [2020/02/26 14:59]
jan0008
student:szz [2020/03/04 07:50] (aktuální)
jan0008
Řádek 12: Řádek 12:
   * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55    * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55 
   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​
-  * Podmínky realizace SZZ pro [[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​d54c27c7-ef10-47ad-83d5-727beac60ea0|bakalářské ​studium]] ​[[http://​www.slu.cz/​file/​cul/​bb0d9875-b375-4ee6-8223-d12f2683d6da|nav. magisterské studium]] ​zveřejňováné pro každý kalendářní rok +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace ​SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]]
   * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]   * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]
  
student/szz.1582725547.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/26 14:59 autor: jan0008