Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz [2019/03/06 09:18]
jan0008
student:szz [2020/03/04 07:50] (aktuální)
jan0008
Řádek 12: Řádek 12:
   * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55    * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55 
   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​   * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​podminky-realizace-szz|Podmínky realizace SZZ]] zveřejňováné na intranetu pro každý kalendářní rok  +  * [[student:szz:​podminky|Podmínky realizace ​SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]] 
-  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijní a zkušební řád SU]]+  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]
  
  
Řádek 22: Řádek 22:
  
 <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​ <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​
 +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ]]
   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]
   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]
-  * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]] 
   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]
   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]
   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]
-  * [[student:​szz:​neuspechszz|Souběžné studium]] 
   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]
   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]
 +  * [[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]
student/szz.1551860326.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/06 09:18 autor: jan0008