Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz [2017/02/03 10:18]
steranka
student:szz [2020/03/04 07:50]
jan0008
Řádek 11: Řádek 11:
  
   * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55    * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/platne-vnitrni-normy-opf/pokyny-dekana/pokyny-dekana/pd_2015_02_organizacni-zajisteni-szz|Pokyn děkana č. 1/2017 k organizačnímu zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]]  +  * [[https://www.slu.cz/​opf/​cz/file/cul/5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]]  
-  * [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​statnice/​podminky-realizace-szz|Podmínky realizace SZZ]] zveřejňováné na intranetu pro každý kalendářní rok  +  * [[student:szz:​podminky|Podmínky realizace ​SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]] 
-  * [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​studijni|Studijní a zkušební řád SU]], čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 15 a 17+  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]
  
  
Řádek 22: Řádek 22:
  
 <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​ <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​
 +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ]]
   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]
   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]
-  * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]] 
   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]
   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]
   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]
-  * [[student:​szz:​neuspechszz|Souběžné studium]] 
   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]
   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]
 +  * [[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]
student/szz.txt · Poslední úprava: 2020/03/04 07:50 autor: jan0008