Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz [2014/08/18 11:21]
gongol
student:szz [2020/03/04 07:50]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Státní závěrečné zkoušky (SZZ) ====== 
 +</​WRAP>​ 
 + 
 +Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána jednotná SZZ, která je ústní a skládá se z  
 +  * z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce 
 +  * z otázky ze všeobecné části Ekonomie  
 +  * z otázky ze studijního oboru   
  
 **Přehled zdrojů k tématu** **Přehled zdrojů k tématu**
  
-  * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55 +  * Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, § 53 a § 55  
-  * Pokyn děkana č. 5/2013;  +  * [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] ​ 
-  * Podmínky realizace SZZ +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace ​SZZ - bakalářské a nav. magisterské studium]] 
-  * Studijní a zkušební řád SU (dále jen SZŘ) čl. 4 odst. 4, čl. 11 odst. 4, čl. 15 a 17+  * [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|Studijní a zkušební řád SU]]
  
  
-Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​platne-vnitrni-normy-opf/​pokyny-dekana/​pokyny-dekana/​pd_2013_05_organizacni-zajisteni-szz|Pokynem děkana č. 5/2013]] jednotná SZZ.  
- 
-**SZZ je ústní a skládá se z:** 
- 
-  * z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce 
-  * z otázky ze všeobecné části Ekonomie ​ 
-  * z otázky ze studijního oboru    
  
-    ​ 
 <WRAP tip 100%> <WRAP tip 100%>
 **Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.** **Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.**
Řádek 23: Řádek 22:
  
 <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​ <wrap safety>​Státní závěrečné zkoušky (SZZ)</​wrap>​
 +  * [[student:​szz:​podminky|Podmínky realizace k SZZ]]
   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]   * [[student:​szz:​okruhy|Tématické okruhy SZZ]]
   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]   * [[student:​szz:​terminy|Termíny SZZ]]
-  * [[student:​szz:​prihlaska|Podání přihlášky k SZZ]] 
   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]   * [[student:​szz:​komise|Komise SZZ]]
   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]   * [[student:​szz:​klasifikace|Průběh a hodnocení SZZ]]
   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]   * [[student:​szz:​neuspechszz|Neúspěšná SZZ]]
-  * [[student:​szz:​obory|Souběžné studium]] 
   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]   * [[student:​szz:​ukonceni|Ukončení studia]]
   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]   * [[student:​szz:​zkousky|Zkoušky/​zápočty před zkouškovým obdobím]]
 +  * [[student:​szz:​form|Formuláře SZZ]]
student/szz.txt · Poslední úprava: 2020/03/04 07:50 autor: jan0008