Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:terminy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:terminy [2017/10/31 10:52]
jurcikova
student:szz:terminy [2019/03/06 09:20] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 SZZ se koná v rámci daného akademického roku ve **dvou termínech** (červen a srpen příslušného akademického roku). ​ SZZ se koná v rámci daného akademického roku ve **dvou termínech** (červen a srpen příslušného akademického roku). ​
  
-**Termínů SZZ** jsou stanoveny [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]] ​+**Termínů SZZ** jsou stanoveny [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/cul/​26382910-2ff8-4a6e-85fc-6ed70651f0fd|Harmonogramem akademického roku]] ​
  
  
 **Všechny tři části SZZ se konají současně v jeden den.** **Všechny tři části SZZ se konají současně v jeden den.**
  
-Státní závěrečnou zkoušku student musí vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu stanovené podle čl. 11 odst. 6. [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/studijni|Studijního a zkušebního řádu SU]]. +Státní závěrečnou zkoušku student musí vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu stanovené podle čl. 11 odst. 6. [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijního a zkušebního řádu SU]]. 
   ​   ​
 <WRAP tip> <WRAP tip>
student/szz/terminy.1509443579.txt.gz · Poslední úprava: 2017/10/31 10:52 autor: jurcikova