Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:terminy

Toto je starší verze dokumentu!


Termíny SZZ

SZZ se koná v rámci daného akademického roku ve dvou termínech (červen a srpen příslušného akademického roku).

Termínů SZZ jsou stanoveny Harmonogramem akademického roku

Všechny tři části SZZ se konají současně v jeden den.

Státní závěrečnou zkoušku student musí vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu stanovené podle čl. 4 odst. 4. Studijního a zkušebního řádu SU.

Ke SZZ může student přistoupit teprve poté, kdy splní všechny studijní povinnosti, tzn. složí všechny zkoušky a zápočty v předepsané struktuře (viz studijní plán oboru), tj. získá potřebný počet kreditů a odevzdá BP/DP v určeném termínu.

student/szz/terminy.1477297257.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:20 autor: kucerova