Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:terminy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:terminy [2014/09/02 14:22]
gongol
student:szz:terminy [2019/03/06 09:20]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Termíny SZZ ======</​WRAP>​+<WRAP safety> 
 +====== Termíny SZZ ====== 
 +</​WRAP>​
  
 SZZ se koná v rámci daného akademického roku ve **dvou termínech** (červen a srpen příslušného akademického roku). ​ SZZ se koná v rámci daného akademického roku ve **dvou termínech** (červen a srpen příslušného akademického roku). ​
  
-**Termínů SZZ** jsou stanoveny [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]] ​+**Termínů SZZ** jsou stanoveny [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/cul/​26382910-2ff8-4a6e-85fc-6ed70651f0fd|Harmonogramem akademického roku]] ​
  
  
 **Všechny tři části SZZ se konají současně v jeden den.** **Všechny tři části SZZ se konají současně v jeden den.**
  
-Státní závěrečnou zkoušku ​musíte ​vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu stanovené podle čl. odst. 4SZŘ+Státní závěrečnou zkoušku ​student musí vykonat nejpozději do konce maximální doby studia příslušného studijního programu stanovené podle čl. 11 odst. 6[[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijního a zkušebního řádu SU]]
   ​   ​
-<​WRAP ​center ​tip> +<WRAP tip> 
-SZZ můžete přistoupit teprve ​po splnění ​ech studijních povinností, tzn. složení ech zkoušek a zápočtů v předepsané struktuře (viz studijní plán Vašeho ​oboru), tj. získání všech kreditů, které jsou pro Váš obor předepsány jako povinné, resp. povinně volitelné, a současně získání celkového minimálního ​počtu kreditů ​za celé studium ​po odevzdání bakalářské nebo diplomové práce ​v určeném termínu. ​+Ke SZZ může student ​přistoupit teprve ​poté, kdy splní ​echny studijní povinnosti, tzn. složí echny zkoušky a zápočty v předepsané struktuře (viz [[student:​studijniplan:​kredity|studijní plán oboru]]), tj. získá potřebný počet kreditů a odevzdá BP/DP v určeném termínu. ​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-  
  
student/szz/terminy.txt · Poslední úprava: 2019/03/06 09:20 autor: jan0008