Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:prihlaska

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:prihlaska [2014/09/04 14:01]
gongol
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Podání přihlášky k SZZ ====== </​WRAP>​ 
  
-Ke SZZ se student přihlásí podáním **písemné přihlášky** v termínu stanoveném [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]] **prostřednictvím podatelny**. ​ 
- 
-<WRAP important 100%> 
-Podání přihlášky je závazné, neomluvené nedostavení se ke SZZ je klasifikováno jako „neprospěl“. ​ 
-</​WRAP>​ 
-Z účasti na SZZ se student může omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze ze závažných důvodů. Omluvenka se doručuje na studijní oddělení. V případě, že se student nedostaví k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluví, je hodnocen známkou „F“ u všech částí SZZ. 
- 
-**Formulář:​** 
-[[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Přihláška ke státní závěrečné zkoušce]] 
- 
- 
-==== Přehled údajů o studentovi ==== 
-Povinností studenta je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramu akademického roku]]. ​ 
- 
-Přehled lze vytisknout v [[http://​stag.slu.cz/​wps/​portal/​|IS/​STAG]] Moje studium/​Průběh studia/​Tisknout Průběh studia do Pdf// 
student/szz/prihlaska.1409832104.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/04 14:01 (upraveno mimo DokuWiki)