Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:prihlaska

Toto je starší verze dokumentu!


====== Podání přihlášky k SZZ ======

Ke SZZ se student přihlásí podáním písemné přihlášky v termínu stanoveném Harmonogramem akademického roku prostřednictvím podatelny.

Podání přihlášky je závazné, neomluvené nedostavení se ke SZZ je klasifikováno jako „neprospěl“.

Z účasti na SZZ se student může omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze ze závažných důvodů. Omluvenka se doručuje na studijní oddělení. V případě, že se student nedostaví k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluví, je hodnocen známkou „F“ u všech částí SZZ.

Formulář: Přihláška ke státní závěrečné zkoušce

Přehled údajů o studentovi

Povinností studenta je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle Harmonogramu akademického roku.

Přehled lze vytisknout v IS/STAG Moje studium/Průběh studia/Tisknout Průběh studia do Pdf

student/szz/prihlaska.1409832104.txt.gz · Poslední úprava: 2014/09/04 14:01 (upraveno mimo DokuWiki)