Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:prihlaska

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:szz:prihlaska [2014/06/16 09:04]
kucerova vytvořeno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>​====== Podání přihlášky k SZZ ====== </​WRAP>​ 
- 
-K SZZ se přihlásíte podáním písemné přihlášky dle Harmonogramu akademického roku prostřednictvím podatelny. Formulář „Přihláška ke státní závěrečné zkoušce“ je vystaven na 
-https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky .  
-Podání přihlášky k SZZ je závazné. 
-Z účasti na SZZ se můžete omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze z velmi vážných důvodů; omluvenku doručte na studijní oddělení. V případě, že se nedostavíte k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluvíte,​ budete hodnocen/a známkou „F“ u všech částí SZZ. 
- 
-Vaší povinností je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle Harmonogramu akademického roku. Přehled si vytiskněte v IS STAG/Moje studium/​Průběh studia/​Tisknout Průběh studia do Pdf. 
  
student/szz/prihlaska.1402902247.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/16 09:04 (upraveno mimo DokuWiki)