Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:prihlaska

Toto je starší verze dokumentu!


====== Podání přihlášky k SZZ ======

K SZZ se přihlásíte podáním písemné přihlášky dle Harmonogramu akademického roku prostřednictvím podatelny. Formulář „Přihláška ke státní závěrečné zkoušce“ je vystaven na https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/studenti/statni-zaverecne-zkousky . Podání přihlášky k SZZ je závazné. Z účasti na SZZ se můžete omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze z velmi vážných důvodů; omluvenku doručte na studijní oddělení. V případě, že se nedostavíte k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluvíte, budete hodnocen/a známkou „F“ u všech částí SZZ.

Vaší povinností je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle Harmonogramu akademického roku. Přehled si vytiskněte v IS STAG/Moje studium/Průběh studia/Tisknout Průběh studia do Pdf.

student/szz/prihlaska.1402902247.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/16 09:04 (upraveno mimo DokuWiki)