Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:prihlaska

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:prihlaska [2016/10/24 10:20]
kucerova
student:szz:prihlaska [2020/02/26 14:58]
jan0008 odstraněno
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Ke SZZ se student přihlásí podáním **písemné přihlášky** v termínu stanoveném [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramem akademického roku]] **prostřednictvím podatelny**. ​+Ke SZZ se student přihlásí podáním **písemné přihlášky** v termínu stanoveném [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramem akademického roku]] **prostřednictvím podatelny**. ​
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
Řádek 10: Řádek 10:
 Z účasti na SZZ se student může omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze ze závažných důvodů. Omluvenka se doručuje na studijní oddělení. V případě, že se student nedostaví k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluví, je hodnocen známkou „F“ u všech částí SZZ. Z účasti na SZZ se student může omluvit předem nebo do pěti pracovních dnů po daném termínu SZZ pouze ze závažných důvodů. Omluvenka se doručuje na studijní oddělení. V případě, že se student nedostaví k termínu SZZ a do pěti pracovních dnů se neomluví, je hodnocen známkou „F“ u všech částí SZZ.
  
-**Formulář:​** +**[[https://​manualy.opf.slu.cz/student:​szz:​form|Přihlášku najdete ve formuálřích ​ke státní závěrečné zkoušce]]**\\
-[[https://intranet.slu.cz/int/​opf/​studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky|Přihláška ke státní závěrečné zkoušce]]+
  
  
 ==== Přehled údajů o studentovi ==== ==== Přehled údajů o studentovi ====
-Povinností studenta je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle [[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|Harmonogramu akademického roku]]. ​+Povinností studenta je předat na studijní oddělení příslušné studijní referentce nebo na podatelnu vlastnoručně podepsaný „Přehled údajů o studentovi“ za celé studium v termínu dle [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|Harmonogramu akademického roku]]. ​
  
 Přehled lze vytisknout v [[http://​stag.slu.cz/​portal/​|IS/​STAG]] Moje studium/​Průběh studia/​Tisknout Průběh studia do Pdf// Přehled lze vytisknout v [[http://​stag.slu.cz/​portal/​|IS/​STAG]] Moje studium/​Průběh studia/​Tisknout Průběh studia do Pdf//