Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:komise

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:komise [2016/10/24 10:19]
kucerova
student:szz:komise [2018/05/18 12:26] (aktuální)
mal0127
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Složení státnicových komisí ​jsou rozeslány studentům ​**e-mailem** ​jsou zveřejněny ​na [[http://www.slu.cz/​opf/​cz/Intranet/Studium/Informace ke státnicím/Komise/|Intranetu]] fakulty+Studenti jsou informováni o vystavení složení státnicových komisí ​hromadným ​**e-mailem**. Komise ​jsou k dispozici ​na intranetu OPF v Karviné. ​[[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/statnice/komise|Intranetu]] fakulty.  
 + 
 + 
 +  * [[http://www.opf.slu.cz/​komise/|Státnicové komise - vyhledávání pro studenty]] 
 +  * [[http://​www.opf.slu.cz/​komise/​clen.php|Státnicové komise - vyhledávání pro akademické pracovníky]]
  
 <WRAP tip 100%> <WRAP tip 100%>
student/szz/komise.1477297156.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:19 autor: kucerova