Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Toto je starší verze dokumentu!


====== Klasifikace ======

SZZ a její části se klasifikují podle klasifikační stupnice ECTS:

Stupeň ECTSSlovní vyjádřeníČíselné vyjádření
AVýborně/Excellent1
BVelmi dobře/Very good1,5
CDobře/Good2
DUspokojivě/Satisfactory2,5
EDostatečně/Sufficient3
FNedostatečně/Unsatisfactory4

Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“.
Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu a uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek.

Klasifikuje se třemi stupni:

  • „prospěl s vyznamenáním“
  • „prospěl“
  • „neprospěl“

Prospěl s vyznamenáním - Student/ka prospěl/a s vyznamenáním, pokud jeho/její vážený studijní průměr (VSP) za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a státní závěrečná zkouška včetně všech jejích částí byla klasifikována stupněm „A“.

Prospěl - Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ukončili studium státní závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky předchozího odstavce.

Neprospěl - Student/ka je v celkovém hodnocení studia klasifikován/a stupněm „neprospěl/a“ v případě, že celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen známkou „F“.

student/szz/klasifikace.1402904849.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/16 09:47 (upraveno mimo DokuWiki)