Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:klasifikace

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
student:szz:klasifikace [2014/06/16 09:47]
kucerova vytvořeno
student:szz:klasifikace [2019/03/06 09:22]
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<WRAP safety>====== Klasifikace ======</​WRAP>+<WRAP safety>
  
-<wrap em>​SZZ ​její části se klasifikují podle klasifikační stupnice ECTS:</​wrap>​+====== Průběh ​hodnocení státní závěrečné zkoušky ======
  
-^Stupeň ECTS^Slovní vyjádření^Číselné vyjádření^ 
-|A|Výborně/​Excellent|1| 
-|B|Velmi dobře/Very good|1,5| 
-|C|Dobře/​Good|2| 
-|D|Uspokojivě/​Satisfactory|2,​5| 
-|E|Dostatečně/​Sufficient|3| 
-|F|Nedostatečně/​Unsatisfactory|4| 
- 
-<WRAP right tip 85%> 
-Pokud je některá z částí státní závěrečné zkoušky klasifikována stupněm „F“, je celkový výsledek státní závěrečné zkoušky klasifikován stupněm „F“. 
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ +Průběhodnocení SZZ vychází z  
-Celkové hodnocení studia vyjadřuje stupeň studentovy úspěšnosti v průběhu celého studia v rámci akreditovaného studijního programu ​uzavírá se po ukončení státních závěrečných zkoušek.  +  [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​file/​cul/​ec5992fe-f681-4031-a6fa-ac92c721121c|Studijního a zkušebního ​řádu SU]] - čl. 15 a   
- +  * [[https://www.slu.cz/opf/cz/​file/​cul/​5988023c-5342-4d43-801c-80023c89e090|Pokyn děkana č. 2/2019 Organizační zajištění státních ​závěrečných zkoušek a jejich průběhu]] - čl. 5 a 6
-**Klasifikuje se třemi stupni**: +
-  * „prospěs vyznamenáním“  +
-  * „prospěl“ ​ +
-  * „neprospěl“ +
-  +
-<wrap em>​Prospěl s vyznamenáním<​/wrap> - Student/ka prospěl/a s vyznamenáním,​ pokud jeho/její  vážený studijní průměr (VSP) za celou dobu studia byl nižší nebo roven 1,50 a státní závěrečná zkouška včetně všech jejích částí byla klasifikována stupněm „A“. +
- +
-<wrap em>​Prospěl<​/wrap> - Celkové hodnocení studia stupněm „prospěl“ obdrží všichni studenti, kteří řádně ukončili studium státní ​závěrečnou zkouškou, ale nesplňují podmínky předchozího odstavce+
  
-<wrap em>​Neprospěl</​wrap>​ - Student/ka je v celkovém hodnocení studia klasifikován/​a stupněm „neprospěl/​a“ v případě, že celkový výsledek státní závěrečné zkoušky byl hodnocen známkou „F“. 
  
student/szz/klasifikace.txt · Poslední úprava: 2019/03/06 09:22 autor: jan0008