Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz:form

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:szz:form [2018/05/18 19:08]
mal0127
student:szz:form [2019/03/08 09:39] (aktuální)
jan0008
Řádek 5: Řádek 5:
 Formuláře potřebné pro Státní závěrečnou zkoušku. Formuláře potřebné pro Státní závěrečnou zkoušku.
  
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​prihlaska-k-statni-zaverecne-zkousce-bc|Přihláška k státní závěrečné zkoušce Bc.]] +  * [[https://www.slu.cz/file/cul/458d0b39-3a2b-406f-9cf5-88ea9cf5034e|Přihláška k státní závěrečné zkoušce Bc.]] 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​prihlaska-k-statni-zaverecne-zkousce-nmg|Přihláška k státní závěrečné zkoušce Nmg.]] +  * [[https://www.slu.cz/file/cul/1a56069c-0d68-473f-ba39-693c7ab5416b|Přihláška k státní závěrečné zkoušce Nmg.]] 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​udaje-o-oponentovi-bp-dp|Údaje o oponentovi BP/DP]] +  * [[https://www.slu.cz/file/cul/67174a6a-a078-4079-bf4b-77c8a5bf93ac|Údaje o oponentovi BP/DP]] 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​potvrzeni-katedry-o-odevzdani-bp-dp|Potvrzení katedry o odevzdání BP/DP]] +  * [[https://www.slu.cz/file/cul/9b66eaee-4066-4c3f-8c0d-0d37f3de29a7|Potvrzení katedry o odevzdání BP/DP]] 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​posudek-oponenta|Posudek oponenta]] +  * [[https://www.slu.cz/file/cul/262b8f8c-b4d4-44d6-bd45-e1d397de2f47|Posudek oponenta]] 
-  * [[https://intranet.slu.cz/int/opf/studium/​studenti/​statni-zaverecne-zkousky/​posudek-vedouciho-bp-dp|Posudek vedoucího BP/DP]]+  * [[https://www.slu.cz/file/cul/39bcd7aa-41b0-4409-86f9-841619b709a9|Posudek vedoucího BP/DP]]
student/szz/form.1526663337.txt.gz · Poslední úprava: 2018/05/18 19:08 autor: mal0127