Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána jednotná SZZ, která je ústní a skládá se z

  • z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce
  • z 1. části - (všeobecná část - Ekonomie, Ekonomická, Všeobecná ekonomická nebo Ekonomicko-manažerská),
  • z 2. části - ze studijního programu/oboru

Přehled zdrojů k tématu

Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

student/szz.txt · Poslední úprava: 2023/03/24 10:40 autor: jan0008