Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:szz

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

Každé studium na fakultě končí státní závěrečnou zkouškou. Pro všechny obory je předepsána jednotná SZZ, která je ústní a skládá se z

  • z obhajoby závěrečné (bakalářské nebo diplomové) práce
  • z otázky ze všeobecné části Ekonomie
  • z otázky ze studijního oboru

Přehled zdrojů k tématu

Státní závěrečná zkouška se koná před zkušební komisí. Členy komise u státní závěrečné zkoušky jsou profesoři a docenti nebo odborníci schváleni příslušnou vědeckou radou.

Státní závěrečné zkoušky (SZZ)

student/szz.txt · Poslední úprava: 2020/03/04 07:50 autor: jan0008