Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan

Toto je starší verze dokumentu!


====== Studijní plán ======

Studijní plán akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. Akreditace jednotlivých studijních oborů najdete na Intranetu, kde jsou průběžně aktualizovány.

Studijní plán obsahuje:

  • seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků,
  • počet hodin výuky
  • členění na předměty povinné (typ A), povinně volitelné (typ B) a volitelné (typ C), které v určité skladbě musíte absolvovat

Standardní vzorový studijní plán představuje doporučený rozpis předmětů, jejich posloupnost a další náležitosti. Student si volí svůj osobní studijní plán pro daný akademický rok a pokud se v něm drží vzorového studijního plánu, nemá problém s dokončením studia.

Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené formě studia. Formu studia (denní či kombinovanou) lze změnit v průběhu studia na základě žádosti.

Studijní plán

student/studijniplan.1408091363.txt.gz · Poslední úprava: 2014/08/15 10:29 (upraveno mimo DokuWiki)