Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan

Toto je starší verze dokumentu!


====== Studijní plán ======

Studijní plán obsahuje

  • seznam předmětů studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků,
  • počet hodin výuky
  • členění na předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, který v určité skladbě musíte absolvovat

Studijní plán akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů (dále jen „předmět“), formu a jazyk jejich studia a formu a jazyk kontroly studia

Zákon stanoví, že se vysokoškolské vzdělání získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené formě studia.

Akreditace jednotlivých studijních oborů najdete na Intranetu, které jsou průběžně aktualizovány.

Studijní plán

student/studijniplan.1403694215.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/25 13:03 (upraveno mimo DokuWiki)