Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:studijniplan [2014/06/16 13:17]
kucerova
student:studijniplan [2019/03/08 10:26] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<​WRAP ​danger>====== Studijní plán ======</​WRAP>​+<​WRAP ​safety> 
 +====== Studijní plán ====== 
 +</​WRAP>​
  
  
-===== Studijní plán obsahuje =====+**Studijní plán** akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. Informace o akreditacích jednotlivých studijních oborů najdete na stránce [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddeleniakreditovaneprogramy|Akreditované Studijní Programy]].
  
 +Studijní plán obsahuje:
   * **seznam předmětů** studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, ​   * **seznam předmětů** studijních programů a oborů dle jednotlivých ročníků, ​
   * **počet hodin** výuky   * **počet hodin** výuky
-  * členění na **předměty povinné, povinně volitelné a volitelné, ​který ​v určité skladbě musíte absolvovat**+  * členění na **předměty povinné ​(typ A), povinně volitelné ​(typ B) a volitelné ​(typ C)které ​v určité skladbě musíte absolvovat**
  
-**Studijní ​plán** ​akreditovaného studijního programu, studijního oboru **stanovuje** v souladu s platnou akreditací **časovou a obsahovou posloupnost studijních ​předmětů** (dále jen „předmět“)formu a jazyk jejich ​studia ​formu jazyk kontroly ​studia+**Standardní vzorový studijní ​plán** ​představuje doporučený rozpis ​předmětů,​ jejich ​posloupnost ​další náležitosti. Student si volí svůj **osobní studijní plán** pro daný akademický rok pokud ho dodržuje dle vzorového studijního plánu, nemá problém s dokončením ​studia.
  
-Zákon stanoví, že se vysokoškolské vzdělání získává studiem v rámci akreditovaného studijního programu podle studijního plánu stanovenou formou studia. ​Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené formě studia. ​  +Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené ​**formě studia**Formu studia (denní či kombinovanou) lze změnit v průběhu studia ​na základě ​[[student:zadosti:​zmenaformy|žádosti]].
- +
-Akreditace jednotlivých studijních oborů najdete ​na [[https://​intranet.slu.cz/​rektorat/​akreditace-studijnich-programu/​platne-akreditace-k-datu-02-09.2013/​view|Intranetu]], které jsou průběžně aktualizovány.+
  
 <wrap safety>​Studijní plán</​wrap>​ <wrap safety>​Studijní plán</​wrap>​
-  * [[studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]] +  * [[student:studijniplan:​zapis|Zápis předmětů]] 
-  * [[studijniplan:​predmety|Typy předmětů]] +  * [[student:studijniplan:​predmety|Typy předmětů]] 
-  * [[studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]]+  * [[student:studijniplan:​kredity|Minimální počet kreditů]]
student/studijniplan.1402917464.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/16 13:17 (upraveno mimo DokuWiki)