Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:studijniplan [2017/02/03 09:11]
steranka
student:studijniplan [2019/03/08 10:26]
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
  
-**Studijní plán** akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. ​Akreditace ​jednotlivých studijních oborů najdete na [[https://intranet.slu.cz/rektorat/akreditace-studijnich-programu|Intranetu]], kde jsou průběžně aktualizovány.+**Studijní plán** akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. ​Informace o akreditacích ​jednotlivých studijních oborů najdete na stránce ​[[https://www.slu.cz/slu/cz/​studijnioddeleniakreditovaneprogramy|Akreditované Studijní Programy]].
  
 Studijní plán obsahuje: Studijní plán obsahuje:
student/studijniplan.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:26 autor: jan0008