Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:studijniplan [2016/10/24 10:15]
kucerova
student:studijniplan [2019/03/08 10:26]
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
  
-**Studijní plán** akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. ​Akreditace ​jednotlivých studijních oborů najdete na [[https://intranet.slu.cz/rektorat/akreditace-studijnich-programu|Intranetu]], kde jsou průběžně aktualizovány.+**Studijní plán** akreditovaného studijního programu, studijního oboru stanovuje v souladu s platnou akreditací časovou a obsahovou posloupnost studijních předmětů. ​Informace o akreditacích ​jednotlivých studijních oborů najdete na stránce ​[[https://www.slu.cz/slu/cz/​studijnioddeleniakreditovaneprogramy|Akreditované Studijní Programy]].
  
 Studijní plán obsahuje: Studijní plán obsahuje:
Řádek 11: Řádek 11:
   * členění na **předměty povinné (typ A), povinně volitelné (typ B) a volitelné (typ C), které v určité skladbě musíte absolvovat**   * členění na **předměty povinné (typ A), povinně volitelné (typ B) a volitelné (typ C), které v určité skladbě musíte absolvovat**
  
-**Standardní vzorový studijní plán** představuje doporučený rozpis předmětů,​ jejich posloupnost a další náležitosti. Student si volí svůj **osobní studijní plán** pro daný akademický rok a pokud se v něm drží vzorového studijního plánu, nemá problém s dokončením studia.+**Standardní vzorový studijní plán** představuje doporučený rozpis předmětů,​ jejich posloupnost a další náležitosti. Student si volí svůj **osobní studijní plán** pro daný akademický rok a pokud ho dodržuje dle vzorového studijního plánu, nemá problém s dokončením studia.
  
 Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené **formě studia**. Formu studia (denní či kombinovanou) lze změnit v průběhu studia na základě [[student:​zadosti:​zmenaformy|žádosti]]. Studijní povinnosti je nutné plnit v souladu se závazným studijním plánem ve stanovené **formě studia**. Formu studia (denní či kombinovanou) lze změnit v průběhu studia na základě [[student:​zadosti:​zmenaformy|žádosti]].
student/studijniplan.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:26 autor: jan0008