Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:zapis

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:studijniplan:zapis [2017/02/03 09:14]
steranka
student:studijniplan:zapis [2019/03/08 10:29] (aktuální)
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
 **Zápis předmětů:​** **Zápis předmětů:​**
-  * probíhá v **[[http://​stag.slu.cz/​wps/​portal/​|IS/​STAG]] ** v době stanovené **[[http://​www.slu.cz/​opf/​cz/​studenti/​harmonogram-opf-su-karvina|harmonogramem akademického roku]]**+  * probíhá v **[[http://​stag.slu.cz/​wps/​portal/​|IS/​STAG]] ** v době stanovené **[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|harmonogramem akademického roku]]**
   * je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné **podle studijního plánu** a formy studia   * je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné **podle studijního plánu** a formy studia
   * zápis předmětů provést tak, aby student splnil **minimálně 40 kreditů v akademickém roce**, ​   * zápis předmětů provést tak, aby student splnil **minimálně 40 kreditů v akademickém roce**, ​
-<WRAP left important 100%>​**POZOR:​ nezapočítávají se kredity uznané z předchozího neúspěšného studia** [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​studijni|(čl. 23 odst. 1 SZŘ SU)]].+<WRAP left important 100%>​**POZOR:​ nezapočítávají se kredity uznané z předchozího neúspěšného studia** [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|(čl. 23 odst. 1 SZŘ SU)]].
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
   ​   ​
Řádek 17: Řádek 17:
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
-**POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit!** ([[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​studijni|čl. 25 odst. 3 SZŘ SU]]) </​WRAP>​+**POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit!** ([[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|čl. 25 odst. 3 SZŘ SU]]) </​WRAP>​
student/studijniplan/zapis.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:29 autor: jan0008