Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:zapis

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:studijniplan:zapis [2019/03/08 10:29]
jan0008
student:studijniplan:zapis [2021/02/15 12:37] (aktuální)
jan0008
Řádek 4: Řádek 4:
  
 **Zápis předmětů:​** **Zápis předmětů:​**
-  * probíhá v **[[http://stag.slu.cz/wps/portal/|IS/STAG]] ** v době stanovené **[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|harmonogramem akademického roku]]**+  * probíhá v **[[https://is.slu.cz/​|IS ​SU]] ** v době stanovené **[[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​harmonogrammenu|harmonogramem akademického roku]]**
   * je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné **podle studijního plánu** a formy studia   * je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné **podle studijního plánu** a formy studia
-  * zápis předmětů provést tak, aby student splnil **minimálně 40 kreditů v akademickém roce** +  * zápis předmětů provést tak, aby student splnil **minimálně 40 kreditů v akademickém roce** 
-<WRAP left important 100%>**POZOR: nezapočítávají se kredity uznané z edchozího neúspěšného studia** ​[[https://www.slu.cz/slu/​cz/​studijnioddelenirad|(čl23 odst1 SZŘ SU)]].+  návody na zápis ​edmětů platné pro aktuální semestr ​[[https://uit.opf.slu.cz/registrace_predmetu|najdete zde]]  
 +<WRAP left important 100%>​**Uznané kredity se dle Studijního a zkušebního řádu s účinnosti od 192017 již započítávají do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku.**
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
   ​   ​
Řádek 17: Řádek 18:
  
 <WRAP important 100%> <WRAP important 100%>
-**POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit!** ​([[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|čl. 25 odst. 3 SZŘ SU]]</​WRAP>​+**POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit!** [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelenirad|l. 21 odst. 3 písm. d) SZŘ SU v Opavě //​..."​Student nemá k datu kontroly splnění studijních povinností za předchozí ak. rok  ve studijním IS evidován min. zisk 40 kreditů nejde-li o absolventský ročník"​...//​)]] </​WRAP>​
student/studijniplan/zapis.txt · Poslední úprava: 2021/02/15 12:37 autor: jan0008