Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:zapis

Zápis předmětů

Zápis předmětů:

  • probíhá v IS SU v době stanovené harmonogramem akademického roku
  • je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné podle studijního plánu a formy studia
  • zápis předmětů provést tak, aby student splnil minimálně 40 kreditů v akademickém roce
  • návody na zápis předmětů platné pro aktuální semestr najdete zde

Uznané kredity se dle Studijního a zkušebního řádu s účinnosti od 1. 9. 2017 již započítávají do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku.

Optimální je udržet si standardní tempo studia, kdy si student plní 60 kreditů za akademický rok (pokud student neprodlužuje studium).

V posledním akademickém roce před státní závěrečnou zkouškou se dosažení minimálního počtu 40 kreditů nevyžaduje.

POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit! (Čl. 21 odst. 3 písm. d) SZŘ SU v Opavě //..."Student nemá k datu kontroly splnění studijních povinností za předchozí ak. rok ve studijním IS evidován min. zisk 40 kreditů nejde-li o absolventský ročník"...//)

student/studijniplan/zapis.txt · Poslední úprava: 2021/02/15 12:37 autor: jan0008