Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:zapis

Zápis předmětů

Zápis předmětů:

  • probíhá v IS/STAG v době stanovené harmonogramem akademického roku
  • je nutno sledovat předměty povinné a povinně volitelné a předměty volitelné podle studijního plánu a formy studia
  • zápis předmětů provést tak, aby student splnil minimálně 40 kreditů v akademickém roce,

POZOR: nezapočítávají se kredity uznané z předchozího neúspěšného studia (čl. 23 odst. 1 SZŘ SU).

Optimální je udržet si standardní tempo studia, kdy si student plní 60 kreditů za akademický rok (pokud student neprodlužuje studium).

V posledním akademickém roce před státní závěrečnou zkouškou se dosažení minimálního počtu 40 kreditů nevyžaduje.

POZOR: Nesplnění minimálního počtu kreditů je důvod pro ukončení studia a to i v případě, že student má 39 kreditů a chybí pouze 1 kredit! (čl. 25 odst. 3 SZŘ SU)

student/studijniplan/zapis.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:29 autor: jan0008