Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:predmety

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
student:studijniplan:predmety [2017/02/03 09:35]
steranka
student:studijniplan:predmety [2017/02/03 13:50] (aktuální)
steranka
Řádek 9: Řádek 9:
   * **C - volitené předměty**,​ které si student volí libovolně v rámci studijních programů stejného typu tak, aby dosáhl alespoň [[student:​studijniplan:​kredity|minimálního celkového počtu kreditů]] pro daný typ studia. ​   * **C - volitené předměty**,​ které si student volí libovolně v rámci studijních programů stejného typu tak, aby dosáhl alespoň [[student:​studijniplan:​kredity|minimálního celkového počtu kreditů]] pro daný typ studia. ​
  
-__Poznámka:​__ Studenti, kteří splní navíc předměty se statutem **B** než je stanovený minimální počet kreditů ​ pro daný studijní ​studijní program a obor, se automaticky budou převádět do skupiny předmětů se statutem **C**. ​+__Poznámka:​__ Studenti, kteří splní navíc předměty se statutem **B**než je stanovený minimální počet kreditů ​ pro daný studijní program a obor, se automaticky budou převádět do skupiny předmětů se statutem **C**. ​
  
 (Upozornění:​ Převádí se předmět s plným počtem kreditů za daný splněný předmět, a ne jen část kreditů z daného předmětu.) (Upozornění:​ Převádí se předmět s plným počtem kreditů za daný splněný předmět, a ne jen část kreditů z daného předmětu.)
student/studijniplan/predmety.txt · Poslední úprava: 2017/02/03 13:50 autor: steranka