Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:predmety

Typy předmětů

Obsah studijního plánu tvoří seznam jednotlivých předmětů výuky, které mohou mít status:

  • A - povinné předměty, které student musí vždy absolvovat; jedná se buď o povinné celofakultní, povinné v rámci studijního programu nebo povinné v rámci studijního oboru
  • B - povinně volitelné předměty, které si student volí z nabízeného bloku předmětů tak, aby dosáhl alespoň minimální hranice kreditů tohoto statusu
  • C - volitené předměty, které si student volí libovolně v rámci studijních programů stejného typu tak, aby dosáhl alespoň minimálního celkového počtu kreditů pro daný typ studia.

Poznámka: Studenti, kteří splní navíc předměty se statutem B, než je stanovený minimální počet kreditů pro daný studijní program a obor, se automaticky budou převádět do skupiny předmětů se statutem C.

(Upozornění: Převádí se předmět s plným počtem kreditů za daný splněný předmět, a ne jen část kreditů z daného předmětu.)

student/studijniplan/predmety.txt · Poslední úprava: 2017/02/03 13:50 autor: steranka