Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:studijniplan:kredity

Minimální celkový počet kreditů potřebný k úspěšnému ukončení studia

Pro každý studijní obor v prezenční i kombinované formě jsou stanovené závazné počty kreditů ECTS v předepsané struktuře, které musíte během svého studia získat – bez toho není možné přihlásit se ke státním závěrečným zkouškám.

Minimální CELKOVÝ počet kreditů dle typu studia:

  • bakalářské tříleté studijní programy: 180 kreditů
  • magisterské navazující programy: 120 kreditů

POZOR: Uznané kredity z předchozího studia se započítávají do CELKOVÉHO počtu kreditů předepsaného k absolvování studia. Nezapočítávají se však do minimálního počtu 40 kreditů potřebných pro postup do dalšího akademického roku.

student/studijniplan/kredity.txt · Poslední úprava: 2017/02/03 09:36 autor: steranka