Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia:ubytovaci

Ubytovací stipendia

Výši ubytovacího stipendia stanovuje rektor univerzity rozhodnutím, a to vždy za každé kalendářní čtvrtletí. Přiznání stipendia je podmíněno podáním žádosti studenta a splněním stanovených kritérií - viz platné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě.

Kdo má nárok?

  • student prezenčního studia na SU OPF,
  • má trvalý pobyt mimo okres Karviná
  • neměl žádné předchozí neúspěšné studium na jiné veřejné univerzitě v ČR, případně na SU OPF.

Kdy se stipendium vyplácí?

Ubytovací stipendium se vyplácí vždy za 3 měsíce zpětně. Za období říjen - prosinec se zpravidla provádí v lednu, za období leden - březen se zpravidla provádí v dubnu, za období duben - červen se zpravidla provádí v srpnu a za období červenec - září se zpravidla provádí v prosinci. Rektor SU v Opavě stanovuje výši ubytovacího stipendia svým rozhodnutím.

Výplata stipendia

  • bezhotovostně, na účet studenta

Je třeba mít na zřeteli, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení. Jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Podávání žádostí

Žádosti se na začátku ak. roku podávají vždy elektronicky. Pokud student požádá o ubytovací stipendium v průběhu akademického roku, je povinen kromě elektronické žádosti podat také žádost písemnou.

Metodický pokyn rektora pro podávání žádostí.

Kontaktní osoba

Bc. Ingrid Jurčíková
pověřená vedením
Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
e-mail: jurcikova@opf.slu.cz
phone: 596 398 254

student/stipendia/ubytovaci.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:05 autor: jan0008