Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia:socialni

Sociální stipendia

Nárok na sociální stipendium se prokazuje písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě za třetí kalendářní čtvrtletí roku (účinnost výše uvedené novely je od 1. října 2017) nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5.

Stipendijnímu řádu Slezské univerzity v Opavě, v platném znění

Kdo má nárok

Kdy se stipendium vyplácí?

  • období září až prosinec: v lednu
  • leden až červen: v srpnu

V případě, že máte nějaké další dotazy, obraťte se na studijní oddělení SU OPF.

Výplata stipendia

  • bezhotovostně, na účet uvedený v portálovém systému IS/STAG
  • účet lze nastavit v Moje studium > Moje údaje

Je třeba mít na zřeteli, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení. Jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Podávání žádostí

Kontaktní osoba

Bc. Ingrid Jurčíková
pověřená vedením
Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
e-mail: jurcikova@opf.slu.cz
phone: 596 398 254

student/stipendia/socialni.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:11 autor: jan0008