Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia:prospechova

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:stipendia:prospechova [2018/02/08 14:38]
mal0127
student:stipendia:prospechova [2019/03/08 10:10]
jan0008
Řádek 3: Řádek 3:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-Výplaty stipendií se řídí [[http://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studium/​stipendia/​Stipendijni-rad|Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě]].+Výplaty stipendií se řídí [[https://​www.slu.cz/​slu/​cz/​studijnioddelnistipendijnirad|Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě]].
    
 ===== Kdo má nárok? ===== ===== Kdo má nárok? =====
Řádek 28: Řádek 28:
  
  
-<wrap center info>V souladu s ustanovením čl. 4 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, projednal a schválil dne 31. 05. 2017 [[http://​www.slu.cz/​su/​opf/​cz/​studenti/​stipendia/​prospechova-stipendia| Zásady pro výplatu stipendia studentům za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2017/2018 ]]  </​wrap>​+<wrap center info>V souladu s ustanovením čl. 4 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, projednal a schválil dne 31. 05. 2017 
 + 
 +[[http://​www.slu.cz/​su/​opf/​cz/​studenti/​stipendia/​prospechova-stipendia| Zásady pro výplatu stipendia studentům za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2017/2018 ]]  </​wrap>​
  
  
 ===== Výplata stipendia ===== ===== Výplata stipendia =====
  
-  * bezhotovostně,​ na účet ​studenta+  * bezhotovostně,​ na účet ​uvedený v portálovém systému **IS/​STAG** 
 +  * účet lze nastavit v **Moje studium > Moje údaje**
  
 <WRAP tip>Je třeba mít na zřeteli, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení. Jinak mu stipendium nebude vyplaceno.</​WRAP>​ <WRAP tip>Je třeba mít na zřeteli, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení. Jinak mu stipendium nebude vyplaceno.</​WRAP>​
-  ​ 
-===== Zásady pro výplatu stipendia ===== 
-  ​ 
-[[http://​www.slu.cz/​su/​opf/​cz/​studenti/​stipendia/​prospechova-stipendia|Zásady pro výplatu prospěchového stipendia - schváleno akademickým senátem dne 22.06.2016 ]] 
  
 ===== Kontaktní osoba ===== ===== Kontaktní osoba =====
student/stipendia/prospechova.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:10 autor: jan0008