Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:stipendia:prospechova

Prospěchová stipendia

Výplaty stipendií se řídí Stipendijním řádu Slezské univerzity v Opavě.

Kdo má nárok?

  • student prezenčního studia na SU OPF

Výše stipendia

  • v akademickém roce rozsah a množství určuje děkan, resp. proděkan SU OPF
  • zpravidla to je vždy do dosaženého váženého studijního průměru 1,5

VSP se vypočte jako vážený průměr, tj. podíl součtu výsledných známek (číselně vyjádřených) ze zapsaných předmětů, u nichž je předepsána zkouška, násobených jejich kreditním ohodnocením a celkového součtu kreditního ohodnocení těchto předmětů za hodnocené období.

K - počet kreditů za předmět zakončený zkouškou
Z - číselné vyjádření klasifikace zkoušky zakončující předmět

V souladu s ustanovením čl. 4 Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, projednal a schválil dne 31. 05. 2017 Zásady pro výplatu stipendia studentům za studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2017/2018

Výplata stipendia

  • bezhotovostně, na účet uvedený v portálovém systému IS/STAG
  • účet lze nastavit v Moje studium > Moje údaje

Je třeba mít na zřeteli, že za správnost a úplnost údajů nutných pro bankovní spojení odpovídá student. Nebude-li platba provedena z důvodu nesprávných nebo neúplných údajů uvedených studentem, je student povinen nejpozději do patnácti dnů ode dne termínu výplaty uvést správné a úplné údaje nutné pro bankovní spojení. Jinak mu stipendium nebude vyplaceno.

Kontaktní osoba

Bc. Ingrid Jurčíková
pověřená vedením
Slezská univerzita v Opavě,
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní nám.1934/3
733 40 Karviná
e-mail: jurcikova@opf.slu.cz
phone: 596 398 254

student/stipendia/prospechova.txt · Poslední úprava: 2019/03/08 10:10 autor: jan0008