Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Toto je starší verze dokumentu!


Odborná praxe

Odborná praxe umožní studentu získat podklady pro závěrečnou bakalářskou práci a praktické znalosti. Pro odbornou praxi platí tyto obecné zásady:

 • je povinná pro studenty prezenční i kombinované formy studia,
 • rozsah je stanoven minimálně 100 hodin (etapa 4), příp. 60 hodin (etapa 3); mezi studentem a subjektem může být vyšší počet hodin dohodnut individuálně,
 • odborná praxe musí být uskutečněna do konce 6. semestru bakalářského studia (doba realizace je na rozhodnutí studenta).

Smlouva o odborné praxi

 • Odbornou praxi studenti vykonávají u vybraného poskytovatele praxe (právnická osoba, fyzická osoba) na základě „Smlouvy o odborné praxi“. Vzor smlouvy o odborné praxi je vystaven na intranetu SU OPF, text smlouvy student vypisuje výhradně elektronicky. Ve smlouvě je nutné uvést jméno vedoucího bakalářské práce.
 • Vzor smlouvy je vystaven na intranetu SU OPF. Doporučujeme používat tento vzor smlouvy, v případě že poskytovatel praxe má vlastní smlouvu, tato bude nejprve na SU OPF právně posouzena a v případě nevhodnosti nebude za SU OPF podepsána.
 • Text smlouvy student vypisuje výhradně elektronicky.
 • Student odevzdá před uskutečněním odborné praxe smlouvu ve 3 vyhotoveních, vyplněnou a podepsanou vybraným poskytovatelem praxe, na podatelně SU OPF.
 • Podepsané smlouvy budou ve dvou vyhotoveních předány na příslušnou katedru, kde má student vedenou bakalářskou práci, kde si je může student vyzvednout.

Hodnocení odborné praxe

 • Student odevzdá vedoucímu bakalářské práce celkové hodnocení vykonané odborné praxe vyhotovené poskytovatelem praxe. Odevzdání hodnocení odborné praxe je podmínkou pro udělení zápočtu.
 • Termín odevzdání hodnocení je stanoven nejpozději k termínu odevzdání bakalářské práce v souladu s harmonogramem akademického roku.
 • Vzor hodnocení je možno stáhnout na intranetu SU OPF. *
student/praxe.1477297641.txt.gz · Poslední úprava: 2016/10/24 10:27 autor: kucerova