Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Toto je starší verze dokumentu!


====== Odborná praxe ======

(3. a 4. etapa)

 • pro studenty prezenční a kombinované formy studia
 • praxe v rozsahu minimálně 60 hodin (etapa 3) nebo 100 hodin (etapa 4) dle studijního plánu
 • nejpozději do 6 semestru bakalářského studia
 • po domluvě může student vykonávat se subjektem absolvovat vyšší počet hodin

Smlouva o odborné praxi

 • odborná praxe se vykonává na základě „Smlouvy o odborné praxi“
 • vzor smlouvy je vystaven na intranetu SU OPF
 • text smlouvy student vypisuje výhradně elektronicky
 • ve smlouvě je nutné uvést jméno vedoucího bakalářské práce
 • smlouvu o odborné praxi odevzdá student ve 3 vyhotoveních, vyplněnou a podepsanou vybraným poskytovatelem praxe, následně smlouvy podepíše děkan fakulty
 • podepsané smlouvy budou ve dvou vyhotoveních předány na příslušnou katedru, kde má student vedenou bakalářskou práci, kde si je může student vyzvednout

Hodnocení odborné praxe

 • student odevzdá vedoucímu bakalářské práce celkové hodnocení vykonané odborné praxe vyhotovené poskytovatelem praxe
 • vzor hodnocení je na intranetu SU OPF
 • nejpozději k termínu odevzdání bakalářské práce viz Harmonogram příslušného akademického roku
student/praxe.1402384974.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/10 09:22 (upraveno mimo DokuWiki)