Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


student:praxe

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
student:praxe [2014/06/10 09:22]
kucerova
student:praxe [2019/03/08 11:33] (aktuální)
jan0008
Řádek 1: Řádek 1:
-<​WRAP ​danger>====== Odborná praxe ======</​WRAP>​+<​WRAP ​safety> 
 +====== Odborná praxe ====== 
 +</​WRAP>​
  
 +Organizace odborné praxe studentů bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia podléhá [[https://​www.slu.cz/​opf/​cz/​file/​cul/​72e7a522-721f-49ac-8d46-91d08cf7d1c0|pokynu děkana č. 4/2017]] (odkaz na dokument v intranetu).
  
-//**(3. a 4etapa)**//+Obecně platí, že student si hledá poskytovatele praxe sám a náplň činnosti by měla souviset s tématem závěrečné práce a studijním oborem studenta. Smlouvu student vyplní v [[student:​op:​praktikon|Praktikonu]] a má-li již v [[student:​vkp:​tema:​tematikon|Tematikonu]] přiřazené téma může ji vystavit ke schválení garantovi studijního oboruPo schválení ji student nechá podepsat poskytovatelem praxe odevzdá ji na podatelně fakulty. Po ukončení praxe student vyplní spolu s poskytovatelem formulář hodnocení praxe a opět ji odevzdá na podatelně. Garant studijního oboru následně udělí zápočet.
  
 +Jako prostředek pro správu odborných praxí studentů byla naprogramována webová aplikace Praktikon.
  
-  * pro studenty prezenční a kombinové formy studia +  * [[student:op:praktikon|Manuál webové aplikace Praktikon]]
-  * praxe v rozsahu minimálně 60 hodin (etapa 3) nebo 100 hodin (etapa 4) dle studijního plánu +
-  * nejpozději do 6 semestru <wrap em>​bakalářského studia</​wrap>​ +
-  * po domluvě může student vykonávat se subjektem absolvovat vyšší počet hodin  +
- +
-===== Smlouva o odborné praxi ===== +
- +
-  * odborná praxe se vykonává na základě „Smlouvy o odborné praxi“ +
-  * vzor smlouvy je vystaven na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​odborna-praxe|intranetu SU OPF]] +
-  * text smlouvy student vypisuje výhradně elektronicky +
-  * ve smlouvě je nutné uvést jméno vedoucího bakalářské práce +
-  * smlouvu o odborné praxi odevzdá student ve 3 vyhotoveních,​ vyplněnou a podepsanou vybraným poskytovatelem praxe, následně smlouvy podepíše děkan fakulty  +
-  * podepsané smlouvy budou ve dvou vyhotoveních předány na příslušnou katedru, kde má student vedenou bakalářskou práci, kde si je může student vyzvednout +
- +
-===== Hodnocení odborné praxe ===== +
- +
-  * student odevzdá vedoucímu bakalářské práce celkové hodnocení vykonané odborné praxe vyhotovené poskytovatelem praxe +
-  * vzor hodnocení je na [[https://​intranet.slu.cz/​int/​opf/​studium/​studenti/​odborna-praxe|intranetu SU OPF]]  +
-  * nejpozději k termínu odevzdání bakalářské práce **viz Harmonogram příslušného akademického roku** +
student/praxe.1402384955.txt.gz · Poslední úprava: 2014/06/10 09:22 (upraveno mimo DokuWiki)